Maatregelen Covid

Organisatie van speelpleinen en kinderactiviteiten tijdens de Herfstvakantie 2021

De dienst jeugd • JJJY heeft zijn opvangaanbod aangepast voor activiteiten voor kinderen tijdens deze Herfstvakantie 2021. Veel aanpassingen en voorzieningen zullen worden toegepast, na advies van de ONE in overleg met de experts van de GEES, waarvan de essentie hieronder te vinden is. Deze maatregelen zullen worden toegepast om kinderen in staat te stellen van een ontspannende vakantie te genieten en tegelijkertijd hun veiligheid en die van hun families en het ondersteunend personeel te waarborgen.

Voorwaarden voor deelname

Risicogroep

Kinderen die tot risicogroepen behoren, mogen de gemeenschap niet bezoeken. Ouders van kinderen met ernstige chronische ziekten worden verzocht hun arts te raadplegen om te bepalen of ze de activiteiten van de jeugddienst kunnen bijwonen. Een lijst met risicogroepen is beschikbaar op volgend adres: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste des patients à risque en pédiatrie FR FINAL.pdf

Ziekte

Een kind kan niet worden opgevangen als hij ziek is of :

  • ten minste één belangrijk symptoom vertoont (koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, smaak- of reukverlies)
  • ten minste twee kleine symptomen vertoont (vermoeidheid, loopneus of verstopte neus, keelpijn, anorexia, waterige diarree, spierpijn, hoofdpijn).
  • wanneer chronische ademhalingssymptomen verergeren (astma, chronische hoest, enz.).

Een bevestigde of mogelijke COVID-19-deelnemer die lichte symptomen vertoont zonder ziekenhuisopname, kan 7 dagen na het optreden van de symptomen deelnemen aan de activiteit :

  • wanneer hij de afgelopen 3 dagen geen koorts heeft gehad
  • wanneer hij ook een duidelijke afname van de symptomen vertoont.

Beheer van inschrijvingen en aanwezigheidsregisters

Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk om te voldoen aan de sanitaire veiligheidsnormen. Dit gebeurt aan het begin van de week en uiterlijk op maandagochtend. De deelnemer kan niet worden geregistreerd voor activiteiten in verschillende bubbels of bij verschillende operatoren tijdens de week.
De organisatoren stellen de aanwezigheidsregisters op via een contactballon. Deze registers zijn vertrouwelijk en de exploitatie van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de bevoegde opsporingsinstanties.

Organisatorische maatregelen

Contactbubbels

De organisatie van onze activiteiten gebeurt in strikte overeenstemming met het principe van contactbubbels: deelnemers vormen een groep van maximaal 10 personen, die de hele week stabiel blijft. Op dezelfde site kunnen meerdere bubbels naast elkaar bestaan, maar ze mogen zich niet met elkaar vermengen. Meerdere bubbels kunnen dezelfde ruimte gebruiken, maar niet tegelijkertijd en tussen twee toepassingen moet er worden gereinigd en geventileerd.

Binnen een contactbubbel is geen fysieke afstand vereist voor kinderen die in het jaar 2020-2021 in de kleuterschool of het basisonderwijs hebben gezeten.

Uitstapjes waarbij bubbels in contact kunnen komen met andere bubbels van groepen of mensen worden zoveel mogelijk vermeden. Elke bubbel heeft zijn eigen terrein, waarvan de toegang beperkt is tot kinderen en begeleiders.

Toezicht

Het team is doordeweeks stabiel en de bubbels vallen onder de verantwoordelijkheid van een vast team. De naleving van de toezichtsnormen vastgesteld door de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) in samenwerking met VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) en Ambrassade, gericht op de kwaliteit en de veiligheid van kinderopvang, blijft gewaarborgd. De onthaalmedewerkers ‘s ochtends en ‘s avonds kunnen wel verschillen.

Aankomst en vertrek

De gezondheidsmaatregelen worden mondeling in herinnering gebracht wanneer de ouder zijn kind voor het eerst brengt.

De toezichthoudende persoon mag geen COVID-symptomen vertonen. Tijdens het afzetten van het kind, draagt die persoon een masker en respecteert ze de ‘social distancing’-maatregelen en blijft ze buiten het gebouw.

Mondelinge discussietijd met de ouder is noodzakelijk maar wordt beperkt tot de essentie.

Siësta voor de kleintjes

Voor de jongsten is er slaapruimte waar een slaapplaats wordt toegewezen aan elk kind voor de ganse week.

De ouder brengt een sprei, het dekbed en het kussen mee voor het comfort van het kind. Op de laatste dag worden de spullen in de tas van het kind gedaan en aan de ouders gegeven.

Maaltijden

Maaltijden worden binnen de contactbubbel gebruikt. Elk bubbelgedeelte eet in zijn kamer of, als het weer het toelaat, buiten.

Ouders verstrekken hun kinderen een picknick, een drinkbus of een fles water en twee snacks.

Gezondheid

De jeugddienst staat in verbinding met een medisch contactpersoon tijdens de activiteiten.

De hoofdmonitor is verantwoordelijk voor de EHBO-kist en de medische dossiers. Hij is de aanspreekpersoon van de medische persoon in geval van een besmetting met COVID-19.

Als een kind of een lid van de begeleiders tekenen van COVID-19 vertonen, blijven ze thuis en nemen contact op met hun arts. Als de symptomen optreden tijdens activiteiten, komt een ouder het kind zo snel mogelijk ophalen. In afwachting hiervan verblijft hij met een volwassene in isolatie in een daartoe voorziene geventileerde ruimte. Dit isolement wordt op een zachte, veilige en kindvriendelijke manier georganiseerd.