Maatregelen Covid

Organisatie van speelpleinen en kinderactiviteiten tijdens de Krokusvakanties 2023

De dienst jeugd • JJJY heeft zijn opvangaanbod aangepast voor activiteiten voor kinderen tijdens deze Krokusvakanties 2023. Veel aanpassingen en voorzieningen zullen worden toegepast, na advies van de ONE in overleg met de experts van de GEES, waarvan de essentie hieronder te vinden is. Deze maatregelen zullen worden toegepast om kinderen in staat te stellen van een ontspannende vakantie te genieten en tegelijkertijd hun veiligheid en die van hun families en het ondersteunend personeel te waarborgen.

Voorwaarden voor deelname

Risicogroep

Kinderen die tot risicogroepen behoren, mogen de gemeenschap niet bezoeken. Ouders van kinderen met ernstige chronische ziekten worden verzocht hun arts te raadplegen om te bepalen of ze de activiteiten van de jeugddienst kunnen bijwonen. Een lijst met risicogroepen is beschikbaar op volgend adres: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste des patients à risque en pédiatrie FR FINAL.pdf

Ziekte

Een kind kan niet worden opgevangen als hij ziek is of :

  • ten minste één belangrijk symptoom vertoont (koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, smaak- of reukverlies)
  • ten minste twee kleine symptomen vertoont (vermoeidheid, loopneus of verstopte neus, keelpijn, anorexia, waterige diarree, spierpijn, hoofdpijn).
  • wanneer chronische ademhalingssymptomen verergeren (astma, chronische hoest, enz.).

Een bevestigde of mogelijke COVID-19-deelnemer die lichte symptomen vertoont zonder ziekenhuisopname, kan 7 dagen na het optreden van de symptomen deelnemen aan de activiteit :

  • wanneer hij de afgelopen 3 dagen geen koorts heeft gehad
  • wanneer hij ook een duidelijke afname van de symptomen vertoont.

Beheer van inschrijvingen en aanwezigheidsregisters

Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk om te voldoen aan de sanitaire veiligheidsnormen. Dit gebeurt aan het begin van de week en uiterlijk op maandagochtend. De deelnemer kan niet worden geregistreerd voor activiteiten in verschillende bubbels of bij verschillende operatoren tijdens de week.
De organisatoren stellen de aanwezigheidsregisters op via een contactballon. Deze registers zijn vertrouwelijk en de exploitatie van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de bevoegde opsporingsinstanties.