Tarieven

Tarieven voor een 5-daagse week*

Veelzijdige activiteiten
Inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe : 60,00 €
Inwoners van een andere gemeente : 115,00 €

Gespecialiseerdestages
Inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe : 95,00 €
Inwoners van een andere gemeente : 145,00 €

Warme maaltijden : 20,00 €

Alleen geduurende de Paas-en-Zomervakanties
Kinderopvang van 7.30 tot 8.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur (facultatief)
Vast bedrag, per week, verschuldigd vanaf de eerste deelname : 7,50 €

* De tarieven variëren naar gelang van het speelpleinen

Toegang tegen verlaagd tarief

Een verminderng van 70% op de inschrijvingsprijs, uitgezonderd maaltijden in optie, kan worden toegekend aan inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe met inkomsten die overeenkomen met de criteria voor het bekomen van een sociale woning in het Brussels gewest (zie tabel hieronder). De betrokken personen kunnen hun inkomen staven met met een OCMW-attest of een kopie van het laatste aanslagbiljet en een gezinssamenstelling. Deze bepaling vervangt de jeugdcheques.

Voorwaarden tot het bekomen van een verminderd tarief

De netto belastbare inkomsten van elke persoon van het huishouden worden bij elkaar geteld, behalve die van de kinderen ten laste.

Huishouden met één inkomen : 29 032,48 €
Huishouden met meerdere inkomens : 32 852,59 €

Deze inkomens worden vermeerderd met :
+ 2 292,03 EUR voor elk kind ten laste.
+ 4 584,06 EUR voor elke gehandicapte persoon (volwassene of kind) ten laste.

Indien u meent te beantwoorden aan deze criteria, neem dan contact met onze diensten op 02 776 82 53, van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u of per mail op info@jjjy.be. Bij aanvaarding van uw dossier, geniet u van dit tarief gedurende het hele seizoen.