Tarieven


De nieuwe tarieven voor de activiteiten tijdens de schoolvakanties vanaf 01/09/2019.

Activiteitstarieven voor kleuter-, basis-, en middelbaar onderwijs
Voor een vijfdagenweek
  Inwoners
van Sint-Lambrechts-Woluwe
Andere gemeente
Veelzijdige activiteiten en kennismakingsstages 58,00 €

110,00 €

Een verminderng van 70% op de inschrijvingsprijs, uitgezonderd maaltijden in optie, kan worden toegekend aan  inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe met inkomsten die overeenkomen met de criteria voor het bekomen van een sociale woning in het Brussels gewest (zie tabel hieronder). De betrokken personen kunnen hun inkomen staven met met een OCMW-attest of een kopie van het laatste aanslagbiljet en een gezinssamenstelling. Deze bepaling vervangt de jeugdcheques.

Voorwaarden tot het bekomen van een verminderd tarief
De netto belastbare inkomsten van elke persoon van het huishouden worden bij elkaar geteld, behalve die van de kinderen ten laste.
Huishouden met één inkomen 25 870,20 € Deze inkomens worden vermeerderd met:
- 2 217,44 € voor elk kind ten laste
- 4 434,88 € voor elke gehandicapte persoon (volwassene of kind) ten laste
Huishouden met meerdere inkomens 29 565,98 €

Indien u meent te beantwoorden aan deze criteria, neem dan contact met onze diensten op 02 776 82 53, van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u of per mail op info@jjjy.be. Bij aanvaarding van uw dossier, geniet u van dit tarief gedurende het hele seizoen.

De kinderen die niet op het grondgebied van de gemeente wonen maar die ingeschreven zijn voor een regelmatige activiteit van de Jeugddienst kunnen genieten van het tarief «inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe» voor de activiteiten en stages tijdens de schoolvakanties.